Vuggestuens overordnede mål

Spejl

Vores intention er det, at skabe et miljø, med god atmosfære og hvor både børn, forældre ogpersonalet kan føle sig trygge. Omsorg, nærvær og anerkendelse er vores nøgleord.

Vi vil give børnene et godt udviklings og lærings- miljø, med masser af gode oplevelser, udfordringer og viden.

Personalet er ansvarligt for børnenes læring og udvikling samt for stemningen og kulturen i huset. Vi ser huset som en helhed.

Værdier for daginstitutionen

Vi synes, at børn har ret til at:

 1. opleve tryghed og omsorg
 2. opleve og udvikle selvværd
 3. blive selvstændige
 4. blive set, hørt, forstået og anerkendt
 5. blive ansvarlige
 6. få masser af selvtillid
 7. blive støttet i at ytre og tro på egne grænser og behov
 8. have lov til at være barn og møde kærlige voksne

Vores dannelsesideal er således at udvikle

 • selvtillid - se hvad jeg kan
 • selvværd - se hvem jeg er
 • ansvarlighed - social og personlig
 • selvstændighed - hjælp til selvhjælp
 • ligeværdighed - retten til at få behov tilgodeset
 • tryghed - jeg føler mig sikkermedbestemmelse-jeg har ret til at blive set og hørt