Genkendelighed giver sikkerhed

Barnevogne

Dagligdagens struktur

Vi har struktureret vores dagligdag, for at give børnene en genkendelighed i hverdagen, som fremmer tryghed. Selvfølgelig er der plads til de behov det enkelte barn har fx. Spise og soverytmer.

Ugentlig struktur

Vi har en fast ugentlig struktur, hvor der er en god blanding af leg samt pædagogiske aktiviteter. Vi har udpeget en dag med fokus på kreativitet, en med fokus på motorik, en med fokus på læsning og en med fokus på sanse-oplevelser. Herudover er vi en gang om ugen på udflugt på den nærmeste legeplads eller i skoven.

Ved siden af vores ugentlige struktur arbejder vi i løbet af året med forskellige emner. Dette kan være et årstidsrette emne som "efterår" eller emnet "min krop".

Vi arbejder ud fra vores pædagogiske læreplan og fremmer således følgende 6 kompetenceområder i det daglige pædagogiske arbejde:

  • Alsidige personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation, sprog og læsning
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab