Forsikring og afhentning

Børnene er forsikret i vuggestuen. Også på vej til og fra hjemmet. Når I kommer om morgenen, tager vi meget gerne imod forskellige beskeder angående jeres barn. Bliver jeres barn hentet af andre end jer selv, siges det til personalet og i bedes skrive det på tavlen i stuen.

Når I kommer for at hente jeres barn, har vi den regel, at det er jer som forældre der overtager ansvaret for jeres barn.