Indkøringsfasen

Udenfor

At starte i vuggestue kan være en udfordring, for både forældre og barnet. For at gøre overgangen mere tryg for barnet vil en forældrepart i den første tid være med i vuggestuen sammen med barnet indtil vi i fællesskab fornemmer, at barnet har vendt sig til vuggestuelivet. En hver familie får tilknyttet en kontaktpædagog.