Indkøringsfasen

Udenfor

At starte i vuggestue kan være en udfordring for både forældre samt barnet. For at gøre overgangen mere tryg for barnet vil en forældrepart i den første tid besøge vuggestuen sammen med jeres barn ind til vi i fællesskab fornemmer at barnet har vendt sig til vuggestue livet. En hver familie får tilknyttet en kontaktpædagog.