Forældresamtaler

Maleri

Inden opstarten eller i indkøringsfasen vil vi afholde samtaler med jer for at få lidt baggrundviden omkring jeres barn. Vi ringer til jer inden opstarten og aftaler en tid med jer.

Efter en indkøringsperiode på ca. 2-4 måneder vil vi snakke om, hvordan opstarten har været.
Inden barnet kommer i børnehave, inviterer vi jer til en overgangssamtale.

I er naturligvis altid velkommen til at bede om en samtale, hvis der er behov.

Der vil hvert år afholdes et forældremøde kun for vuggesteuen, samt et stort forældremøde med børnehaveafdelingen,  som vi gerne vil opfordre jer til at deltage i.

Gensidig information omkring barnets oplevelser og et godt forældresamarbejde er vigtig for barnets trivsel.