Forældresamtaler

Maleri

Inden opstarten eller i indkøringsfasen vil vi afholde samtaler med jer for at få lidt baggrundviden omkring jeres barn.

Efter en indkøringsperiode på ca. 2-4 måneder vil vi snakke om, hvordan opstarten har været.

Der vil hvert år afholdes fælles forældremøder, som vi gerne vil opfordre jer til at deltage i.

Gensidig information omkring barnets oplevelser og et godt forældresamarbejde er vigtig for barnets trivsel.