Til eftertanke

Et barn, som får meget kritik, lærer at fordømme.

Et barn, som oplever fjentlighed, lærer at slås.

Et barn, som gøres latterlig, udvikler generthed.

Et barn, som stadig må opleve skam, lærer at føle sig skyldig.

Et barn, som behandles med tolerance, lærer tålmodighed.

Et barn, som får opmuntring, lærer tillid.

Et barn, som får ros, lærer at påskønne.

Et barn, som oplever sikkerhed, lærer at føle tiltro.

Et barn,som bliver værdsat, lærer at blive tilfreds med sig selv.

Et barn, som godkendes og mødes med venskab, lærer at føle kærlighed i verden.