Børnehavens overordnede mål

 Mål

Vi vil skabe et miljø, med god atmosfære og hvor både børn, forældre og personalet kan føle sig trygge. Omsorg, nærvær og anerkendelse skal være nøgleord. Vi vil give børnene et godt udviklings og læringsmiljø, med masser af gode oplevelser, udfordringer og viden. Personalet er ansvarligt for børnenes læring og udvikling og for stemningen og kulturen i huset. Vi ser huset som en helhed. Det betyder også at alle voksne er ansvarlige for, at huset fungerer. De voksne er rollemodeller for børnene. Vi vil vise respekt overfor det enkelte barn samt være opmærksom og støttende i dets udvikling.

Vores overordnede mål forsøger vi at leve op til ved at:

  1. bygge på vores værdigrundlag
  2. tage udgangspunkt i de 6 kompetencer
  3. udvikle leg
  4. udvikle forældresamarbejde
  5. udvikle personalesamarbejde

Læs mere i vores læreplan.