At begynde i børnehaven

 Begyndelsen

At starte i en børnehave og pludselig omgås og tilpasse sig en mængde nye ting, kan være svært. Det kan være en følelsesmæssig belastning, som både kan rumme forventninger, glæde, usikkerhed. Barnet skal omgås børn og voksne i fremmede omgivelser, og for nogle børn er det første gang, de kommer i berøring med det danske sprog.

I kan hjælpe os med at gøre overgangen mere blid for jeres barn ved f.eks. at fortælle os noget om barnet og i er velkomne til at besøge os forinden, så jeres barn bliver fortrolig med de voksne og de andre børn

Jeres barn skal have at vide når I går og at I kommer og henter det igen. Nogle børn bliver kede af det og græder ved afskeden, men det går ofte meget hurtig over - oftest når forældrene er gået. Også forældre kan have problemer ved afskeden. Kom og snak med os, vi finder ud af det sammen. Det er af stor betydning, hvis I viser interesse for, hvad der foregår herhenne og for de ting barnet laver.