Børnehavens samarbejdsråd

Samarbejdsråd

Børnehavens samarbejdsråd er sammensat af :

  • 1 formand (forældre)
  • 2 medlemmer (forældre)
  • 2 suppleanter (forældre)
  • 1 pædagog
  • 1 medhjælper
  • Børnehavens leder

Navne på de nuværende samarbejdsrådsmedlemmer, kan du finde på opslagstavlen i vores dagtilbud.

Samarbejdsrådet vælges en gang om året i august eller september.

Im Kindergarten wird jedes Jahr ein samarbejdsråd im August oder September gewählt.